Web Title:北昌生命教育北昌生命教育

meet.google.com/ciw-gwbm-nfg (所有標籤)

檔案下載
檔名 上傳者 所屬網頁
陳鳳姿 北昌生命教育
陳鳳姿 北昌生命教育
陳鳳姿 北昌生命教育
更多檔案

2022-04-01 國教署生命教育專業發展中心lepdc辦理生命教育系列:生命意義的探索與開展線上視訊,請對此議題有興趣的老師踴躍參加。

北昌生命教育

一、課程資訊摘錄

(一)主題:生命意義的探索與開展-意義治療學引介。
(二)講師:南華大學生死學系慧開法師。
(三)時間:111年04月15日(週五)14時10分至17時。
(四)連結代碼:meet.google.com/ciw-gwbm-nfg。


二、當日請直接登入Google Meet參加,不需事先報名,研習結 束前10分鐘,於留言板上回饋單進行簽到退,為參加之依 據及登錄時數。

三、倘有其他疑義,請洽生命教育專業發展中心林柏亦先生, 電話:(03)9576903

更多消息

本站管理員

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71

1101008全縣觀議課

文章選單

搜尋

手機掃碼連到此頁

QR Code

網站列表

推文工具

維基百科查詢

空氣品質

空氣品質完整預報